Bản tin thuế Số 03 tháng 08 năm 2015

Bản tin thuế Số 03 tháng 08 năm 2015
thue-1
 
 1. Công văn số 3244/TCT-HTQT ngày 12/08/2015 về áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay

​Căn cứ quy định tại Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc quy định:

"Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết. "

Như vậy, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore không phải là đối tượng cư trú của Hàn Quốc thì không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore thu được từ việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty LS Việt Nam sẽ phải chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Công văn số 3256/TCT-DNL ngày 13/08/2015 thực hiện hóa đơn điện tử

​Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ tài chính quy định về nội dung của hóa đơn điện tử:

"Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính".

Căn cứ các quy định nêu trên và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, hóa đơn điện tử của Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội sử dụng cho vận chuyển hành khách không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 3263/TCT-TNCN  ngày  13/08/2015 về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền thuê căn hộ.

Căn cứ ý kiến của Bộ Xây Dựng tại công văn số 499/BXD-QLN ngày 17/3/2015: "Theo quy định của pháp luật Nhà ở thì giao dịch giữa bà Hải và ông Vũ là hợp pháp nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà được sự đồng ý của bên cho bà Hải thuê nhà (Công ty Lê Thành)."

Công ty TNHH Thương Mại Lê Thành đã có văn bản xác nhận việc chuyển nhượng giữa bà Nguyễn Thị Hải và ông Bùi Hoàng Vũ và kể từ ngày ký xác nhận Công ty TNHH Lê Thành sẽ chấm dứt giao dịch với bà Nguyễn Thị Hải và trực tiếp giao dịch với ông Bùi Hoàng Vũ. Như vậy Giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê căn hộ giữa bà Nguyễn Thị Hải và ông Bùi Hoàng Vũ đã xác lập chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ trong 49 năm nên thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân như chuyển nhượng bất động sản. Do căn hộ mà bà Nguyễn Thị Hải thuê chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nên giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê căn hộ giữa bà Nguyễn Thị Hải và ông Bùi Hoàng Vũ không được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất.

4. Công văn số 3267/TCT-TNCN ngày 13/08/2015 về cách xác định giá trị sổ sách kế toán của phần vốn góp làm căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là vốn góp      

Căn cứ trên hồ sơ do Bà Uchida Yuki cung cấp thì Bà được tặng toàn bộ phần vốn góp của ông Uchida Masanobu theo Hợp đồng tặng cho phần góp vốn ngày 01/10/2014 và ông Uchida Masanobu góp 100% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Nụ cười My. Do đó căn cứ vào các quy định trên thì thu nhập để tính thuế TNCN đối với quà tặng là phần vốn góp mà bà Uchida Yuki được nhận xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của Công ty TNHH Nụ cười My trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp (trước ngày 1/10/2014). Bà Uchida Yuki có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Nụ cười My theo nguyên tắc trên để làm căn cứ xác định. Giá trị sổ sách kế toán trên Bảng cân đối kế toán của Công ty được xác định trên chênh lệch giữa tổng tài sản trừ đi nợ phải trả, bằng cách lấy các mã số phản ánh tài sản trên Bảng cân đối kế toán trừ đi mã số phản ánh nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán (Mã số 100 + Mã số 200 - Mã số 300).

5. Công văn số 3271/TCT-CS ngày 13/08/2015 về chính sách thuế đối với đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng nếu đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc bán nhà ở xã hội trong trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 5% và thu nhập từ hoạt động bán nhà ở xã hội nêu trên áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 11106/BTC-TCT ngày 13/08/2015 về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động hoạt động xây lắp thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam, địa chỉ KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2012 đến năm 2014 Công ty có ký hợp đồng, xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hà Tĩnh mà chỉ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất thành lập trong khu công nghiệp (địa bàn thành lập doanh nghiệp) thì thu nhập từ hoạt động xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện trong khu kinh tế (cụ thể là Khu kinh tế Vũng Áng) của Công ty được cộng chung vào thu nhập chịu thuế đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp theo nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 12024/BTC-TCT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.
Các tin khác
Liên kết website
bo-tai-chinh
thong-tin-chinh-phu
thue-vn
tu-van-thue
dailythue
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  • Mã NT
  • Tỷ giá
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Số người truy cập: 197.165
  • Số người online: 1